Aktualności

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych zmiany od 1 stycznia 2016

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cyw...

więcej

2. ALIMENTY

Szanowni Państwo!

przypominamy, iż nr. tel. do działu alimentów to 12 288 35 55 wew. 102. Prosimy dzwonić pod ten numer w sprawach alimentacyjnych.

 

 więcej


pokaż wszystkie wiadomości

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

1. Siedziba

Sąd Rejonowy w Wieliczce
32-020 Wieliczka,
ul. Janińska 25
tel.: (0) 12 289 15 00
fax: (0) 12 289 15 06

2. Przedmiot działania i kompetencje

    Do właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce należy rozpoznawanie spraw w I instancji:
  • z zakresu prawa cywilnego i karnego,
  • prowadzenia ksiąg wieczystych,
  • do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2 u.s.p.to jest o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe, a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy

Obszar właściwości obejmuje gminy:
Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka.

3. Organizacja
Sąd Rejonowy w Wieliczce dzieli się w następujący sposób:
Wydział I Cywilny
Wydział II Karny
Wydział III Ksiąg Wieczystych
Wydziały zamiejscowe
Zamiejscowy IV Wydział Grodzki w Skawinie,
ul. Mickiewicza 21, (tel. 012 2768593)
dla gmin: Mogilany i Skawina
do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2 u.s.p.to jest o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe, a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie,
ul. Mickiewicza 21, (tel.012 2765780)

dla gmin Mogilany i Skawina,
w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych

Zamiejscowy VI Wydział Grodzki w Niepołomicach,
ul. Zamkowa 5, (tel. 012 2813431)

dla gmin Kłaj i Niepołomice
do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2u.s.p. to jest o wykroczenia w pierwszej instancji , o wykroczenia skarbowe , a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,
ul. Zamkowa 5, tel. 012 2811930

dla gmin: Biskupice, Świątniki Górne i Wieliczka,
w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych

Oddział Administracyjny, tel. 2891500, fax 2891506
Księgowość, tel. 2891504