<h1>komornik kraków</h1>

1. Życzenia Świąteczne

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrow...

więcej wiecej

2. IV Dzien Otwarty Komorników Sądowych

20 listopada (czwartek) w całej Polsce odbędzie się IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem więcej wiecej

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

1. Siedziba

Sąd Rejonowy w Wieliczce
32-020 Wieliczka,
ul. Janińska 25
tel.: (0) 12 289 15 00
fax: (0) 12 289 15 06

2. Przedmiot działania i kompetencje

    Do właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce należy rozpoznawanie spraw w I instancji:
  • z zakresu prawa cywilnego i karnego,
  • prowadzenia ksiąg wieczystych,
  • do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2 u.s.p.to jest o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe, a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy

Obszar właściwości obejmuje gminy:
Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka.

3. Organizacja
Sąd Rejonowy w Wieliczce dzieli się w następujący sposób:
Wydział I Cywilny
Wydział II Karny
Wydział III Ksiąg Wieczystych
Wydziały zamiejscowe
Zamiejscowy IV Wydział Grodzki w Skawinie,
ul. Mickiewicza 21, (tel. 012 2768593)
dla gmin: Mogilany i Skawina
do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2 u.s.p.to jest o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe, a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie,
ul. Mickiewicza 21, (tel.012 2765780)

dla gmin Mogilany i Skawina,
w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych

Zamiejscowy VI Wydział Grodzki w Niepołomicach,
ul. Zamkowa 5, (tel. 012 2813431)

dla gmin Kłaj i Niepołomice
do rozpoznawania spraw określonych w art. 13§ 2u.s.p. to jest o wykroczenia w pierwszej instancji , o wykroczenia skarbowe , a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny , karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 , z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym , o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego , z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, o pozostałe przestępstwa , podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,
ul. Zamkowa 5, tel. 012 2811930

dla gmin: Biskupice, Świątniki Górne i Wieliczka,
w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych

Oddział Administracyjny, tel. 2891500, fax 2891506
Księgowość, tel. 2891504

Domena na serwerze: INTERIAL

<a href="http://www.kento.pl">standy</a><br><br>